Klimaaftryk grundet forbrug af fødevarer, tøj, og transport  
- Klik her aht. forbrug relateret til bolig og landskabsplanlægning.

Forbrug pga transport, mad og boligrelaterede ressourser.


Fødevarer, transport og forbrugsgoder (tøj, computere, mobiltelefoner) herunder.

VIGTIGT - beskyttelse af et stabilt klima og god klimatilpasning, skal være motiverende og engagerende - så indtænk venligst, at det skal være sjovt eller interessant - frem for alene et forbrugs-begrænsende projekt.
Ingen tvivl om at et forbrug, der er løbet løbsk er medskyldig i problemerne med især klimaændringerne. I USA er
60% af kulstof-fodaftrykket er inddirekte pga. forbrug og spild (eks. madspild). Det er ikke kun store lande, der fråser med energien. Hvis alle mennesker i verden levede som en gennemsnitsdansker, skulle der mindst tre jordkloder til for at forsyne os. Så nogle forbrugsbegrænsende handlinger ér nødvendige - men tænk gerne i begejstrende nye alternativer, der reducerer ressource-anvendelse og spild:

Modedesignerne får større inspiration ved at inkludere klimavenlig beklædning og tekstilbranchen barsler med Sustainable Clothing Action Plan

Fødevarernes klimaaftryk - destu mindre andre skal rydde op efter dig (eks. kemikalier) destu bedre.

Mellem 22 % og 31 % af drivhusgasserne skyldes fødevarer (11% CO2 pga transport heraf). Hjemmelavet dyrkning er derfor optimalt. Kød og kødprodukter samt majeriprodukter er de fødevarer, som giver det største klimaaftryk per kg fødevare (14% i EU) - især pga. klimabelastning fra foder - omend lav kulhydrat fødevarer ellers er bedre for klimaet.
Forarbejdningen er interessante: Gasovn overfører kun 6% af dens energi, og den electriktriske kun 12%. Lidt bedre er mikrobølger og bedre igen kogeplader mens raw food er bedst for klimaet (og bevarelse af flest vitaminer). Her findes en fødevare-CO2 beregner , endnu en eller andre CO2 beregnere:

Forbrugsgoder - de hjemmelavede, langtidsanvendte og genbrugte goder.

Har du ikke et reelt behov undgå at købe dem - for miljø & klimaets skyld. Selvgjort af vedvarende råprodukter er velgjort og meget tilfredsstillende - hjemmelavede gaver af råprodukter giver glæde. Næstbedst er at destu længere tid producerede forbrugsgoder anvendes, destu mindre energi anvendes til fabrikationen (Det står for op til 80% af den energi, som eksempelvis en computer anvender). Nedsæt gerne dit evt. forbrug af digital transport. Sender du til genbrug er det bedre end skraldespanden, men det legitimerer stadigvæk et ikke-cirkulært forbrug på vejen fra nyindkøb til affald. Endelig er reduktion af emballage af betydning. Vær opmærksom på den falske reduktion i klimaaftryk, som elektronikvirksomhederne præsenterer - såkaldt "greenwashing" eks AAAelektronik ift ingen anvendelse af elektronik.

Gør transport overflødig eller brug grøn transport.

Placerer du dig centralt - tæt på arbejde og hvor du færdes er det selvfølgelig optimalt. Mindst ligeså optimalt er at bringe motion ind i dagligdagen (indkøb, social sammenvær, hundeluftning ...) ved at cykle, løbe o.l. er det rigtig godt. Pointen er at minimere brugen af ikke-fossil energi.
Når det ikke er muligt er det næstbedste, at der deles om energiforbruget sam-transport (busser, tog, fyldte elbiler) og dermed fås et mindre klimaaftryk.Endelig står de vaner folk kører med for 30% af kørsels-energiforbruget.
De logistiske rammer er vigtige: vejbroer, tunler og rekreative grønne passager skaber sammenhæng eks. imellem parker. Planlægges de i sammenhæng skabes ikke kun gode spredningskorridorer for dyr & planter, men langt mere sikker trafik for fodgængere & cyklister. Foreslå gerne din kommune at etablere cykelstier langs med ringvejene, med tunler på tværs.

Kan du ikke finde emnet se menuen herunder:

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

  1. Velplanlagte skybrudsløsninger
  2. Behov-afhængige løsninger
  3. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser
  4. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
  5. DMInuvejr og deraf muligheder
  6. Lokal fastholdelse af vand i dale
  7. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
  8. Afledning af vand via overflader (eksempler)
  9. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
  10. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber

Keywords tilknyttet hvert emne.

1. Planlægning bl.a. via baggrundsanalyser over muligheder og GIS-kort
2. Reelle behovsanalyser bla. via Laddering interviews & techniques
3. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser
4. Klimaaftryk, boligplanlægning, klimagasser,
5. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
6. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
7. Funktionel natur til styring af vand
8. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
9. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
10. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer

Dette er et sam-udviklingsprojekt startet af biolog Phillip Bøgh - dvs. vi videre-udvikler og vedligeholder sammen sitet igennem sociale medier (et ”open source society pathway” projekt).

<meta name="generator" content="LibreOffice 5.3.2.2 (Linux)" /> <style type="text/css"> @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx } </style> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">% DR har valgt <i><b>Min klimakamp</b></i> (den norske ’Vi bør alle redde verden, litt’) om CO<sub>2</sub>eq forbrug per person: <a href="https://www.dr.dk/tv/se/min-klimakamp/-/min-klimakamp-1-5">https://www.dr.dk/tv/se/min-klimakamp/-/min-klimakamp-1-5</a> . Heri omtaler de:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mad og især importeret kød-forbrug versus egenproduktion – jagt, fiskeri og grønsagsproduktion</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">ellers sekundært at skrælde, dele maden, grønsagsmad, spise insekter, købe lidt af kvalitet - økologi.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Vandspild – undgå nyindkøb af eks. forarbejdet uld- og bommuldstøj.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Tøj-sko køb-og-smid-væk – tøjbytte, låne af hinanden, omsyning.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Varmtvand-forbrug.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Omgivelserne – landskabet, unødvendig nybyggeri/redebygning. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Rumstørrelse hus/lejlighed, isolering og boligtemperatur.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Emballage-affald – og reklame-spild.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Transport og især privatbil-forbrug – versus samkørsel, droppe unødig transport </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- km forbrug og transportmidlets evt. km/liter-forbrug.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Strøm-forbrug generelt<span style="font-family: Liberation Serif;">.</span></p></body></html>