DMI-nuvejr
- især interessant ifm. varslet skybrud, stormflod og tørke


DMInuvejr 

Forbyggelse igennem lokal-varsling, og hvordan vi selv kan omdirigere vandet til områder, der ikke er eksponeret for det forestående nedbør. Det gælder både, hvis der er udsigt til skybrud, stormflod og tørkeperioder (links nederst).


DMI-nuvejr dækker p.t. et oversvømmelses-varslings system såvel som kystvarsling og stormflodsvarsling. Dette kan også være varsling af problematiske hændelser inklussiv snefald og tørkeperioder: hent app’en på mobilvarsling.dk

Umiddelbar forebyggelse kan du selv foretage, idet varslingen ér erkendt: Internettet har flere tekniske tips til at forebygge et umiddelbar forekommende skybrud. Skybrud kan på ganske kort tid få kloakker til at flyde over med vandskader og dårlig hygiejne til følge. Hertil er det muligt at foretage mindre forebyggelses-initiativer eksempelvis i villakældre. Bolig designet kan også have betydning, som ses ved praktiske  skybrudstips her eller her.

Mere permanent forebyggelse kan være landskabsmæssigt at omdirigere vandet til områder, der ikke er eksponeret for stærk nedbør. Omdirigering sker kun ved særlige varsling, mens hverdagsnedbøren kan fastholdes (høstes) lokalt. Først når der er udsigt til at landskabet ikke kan forhindre oversvømmelse tages kloak-løsningen i brug.Tilbage til billedmenuen på forsiden


- eller se menuen herunder:Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser

2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder

  1. 4. Lokal fastholdelse af vand i dale
  2. 5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
  3. 6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
  4. 7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
    8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne.

1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser

2. Klimaaftryk, boligplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer