Topografisk område med øget afdampning, nedsivning,

 overløb og rekreativ (by)natur


(A); Topografisk_område              (B): TopografiAfløbBynatur
Såvel fra bakkede områder (A) som fra flade områder (B) skal der være et hydraulisk tryk imod dalområderne selv ved skybrud eller stormflod.

Ikke overraskende at myndighederne reelt har fokuseret på rørløsninger. Men der er megen nedsivning, vandtilbageholdelse og kontrolleret overfladeoverløb ved at tænke udledning på landskabet før rørløsninger - og som bonus får vi rekreativ (by)natur. Men lokal fastholdelse af vand i dale skal gøres på den rigtige måde, for at vandet samles de tilsigtede steder og undgår at det presses op tæt på boliger o.l. Dertil kræves planlægning. En nem måde er planlægning, der tilgodeser fortidens vandbevægelser / hydrologiske forhold, fordi der ved vi hvordan vandet bevægede sig og henlå efter nedbør. Dertil kan vi anvende historiske GIS-kort over jordarternes udbredelse, topografi & placering af vandløb, og for at kunne se muligheder skal vi gerne se placeringen af bygninger, eksisterende underjordiske ledningsnet & veje, grønne områder og evt. eksisterende giftstoffer i jorden.
Se
velplanlagte skybrudsløsninger og forsinkelse/nedsivning, redirigering i landskabet..

Hvis vi husker at det vand vi samler, skan videre på betrykkende vis ved skybrud, må vi kunne styre en del vand med enkle løsninger:
På selv små områder kan vi (tilbage)føre vandet til vådområder ved at skabe bakker og dale, øge nedsivningen ved at ændre arealet af sorte asfaltoverflader / græsplæner / betonbelægninger til humusholdig (by)natur* eller endog ved at ændre jordsammensætningen gratis fra andres udgravninger. Desuden kan du forøge afdampningen og skabe køligere forhold ved især at plante de træer, der er tilpasset de forhold (naturtyper), som du har valgt (se herunder). På disse mini-områder findes også muligheder for ganske små rekreative økosystemtjenester såsom fuglebade, bænke af træstammer...


Se her mere om: andre landskabelige løsninger og vandforsinkelse

*Forskellen imellem bynatur og natur er, at uanset hvor autentisk vi kan få bynaturen til at se ud, er den kulturpåvirket så uønskede planter (ukrudt) undgås - ikke igennem en konstant gartnerindsats, men tvært imod igennem dit valg af næsten selv-vedligeholdende naturtype. Kravet er at planterne er langsomt voksende, hvilket er nemmest på næringsfattige jord (eks. hedelignende sandjord med membran under, istidslandskab, kalkjorde, stensætninger, sure humusjorde og vådområder - eller endog langs vejen i form af et strandlandskab pga. vejsaltet) - Men alt efter hvilke naturtyper, der i forvejen er i dit nærområde (så vi undgå naturforfalskning).


Klik her for: Mere om egnede naturtyper med plantelisterTilbage til billedmenuen på forsiden


- eller se menuen herunder:Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser

2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder

  1. 4. Lokal fastholdelse af vand i dale
  2. 5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
  3. 6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
  4. 7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
    8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne.

1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser

2. Klimaaftryk, boligplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer