Klimaaftryk fra bolig og det landskab, du har valgt

Vores forbrug er delvis behovsafhængige - derom nederst. Men først kan vi sammen lave en liste (med links) over, hvor vi kan fastholde gode levesteder for så mange organismer som muligt - inklussiv menneskene ;-).

Local Harvesting of Rainwater


Lokal høst af regnvand til bede eller bedre til upåvirket borgernær bynaturVi kan ændre vores fastlåste og klimaskadelige behov – og samtidig nyde forandringen!?
De behov vi kan vælge at ændre KAN være:

* Energioptimering: Hvorvidt man har valgt at bo alene eller dele bolig har stor betydning for ens klimaaftrykdvs. energiforbrug pr. person i lejlighed, bofællesskab, lille eller stort hus. V
end dig (gradvist) til en lavere indendørstemperatur ved at følge årstiderne. Efter tilvending betyder det et behageligere indeklima og det er en stærkere slankekur end motion. Måske du kan iblødlægge opvasken og dit tøj samt vaske dig - alt sammen ved lavere temperatur. Direkte reduktion af energiforbrug kan spare op til 40% (of the average American’s carbon footprint).

Mere om energioptimering kommer som link her


* Boligplanlægning kan reducere energiforbruget ligesom vandstyring og træforbrug: Boligisolering, brug af thermostat og anden energistyring samt ved at reducere vand via let-synlige vandmålere, vandgenbrug, klimavenlige lokaltilpassede planter og køb af FSC-certificeret træ og træprodukter (og undgå reklamer).

Varmepumpe


Megen moderne teknik kan begrænse energiforbruget, blot skal man være opmærksom på "Green washing", hvor selv den bedste teknik er langt mere energiforbrugende end f.eks. passiv nedkøling eller lav-energi forbrugende metoder såsom primitive vinduer
Mere om boligplanlægningens betydning for klimaet kommer som link her
SAMT tekniske afløbsløsninger som link her

* Landskabet vi vælger omkring os udsender eller binder klimagasser. Ligeså problematiske for klimaet som asfaltlandskaber, er de tætslåede tromlede græsplæner, mens de lysåbne naturtyper kun belaster atmosfæren lidt. Derimod desto flere træer og buske (forveddede planter) desto mere fastholdes klimagasserne i det organisk stof, omend upåvirkede lysåbne naturtyper -evt. med lystræer og buske- giver udsyn og bevarer en anden biodiversitet end den i skovene. Eneste plejekrav er at opstemme træerne, fjerne de forbipasserendes affald og invasive arter. Læs her mere om bynær natur ifm. klimatilpasningen.Mere om landskabets betydning for klimaet kommer som link her

Læs gerne flere tips via virksomhedernes fodaftryk eller reduktion af klimaaftryk pga. privatforbrug, tøj og rejser !

* Vi kan bevidstgøre og identificere hvilke behov, vi reelt har - og muligheder. Det vil sige, ved at indsamle og analysere vores behov.Tilbage til billedmenuen på forsiden