ALT efter behov - især kommunernes og borgernes behov


De behovsanalyser, der er anvendt her er dels igennem svar på kombinerede spørgeskemaer og dels semi-kvantitative 'laddering' interviews. Begge dele kan resultere i nedenstående edderkop-diagrammer.DMInuvejr

I dette eksempel prioriteres især konkurrencedygtige grønne udeaktiviteter og intelligente plejetilbud. Vurdering er efter 1. år, hvor varieret natur endnu ikke ses. Udgangspunktet var græsplæner, der skorer lavt på disse parametre (bortset fra til boldspil).

 


Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

DMIafledningIFTnuvejrHerunder skal klimaaftryk relateret til forbrug ifm. bolig og landskabsplanlægning belyses:

Reduktion i klimagasser fra boligen:

Bor man alene eller flere sammen, har det betydning. Der er også forskel på lejlighed, lille, stort hus. I hjemmet hjælper isolation af boligen, brug af thermostat. 40% af kulstof fodaftrykket i USA er direkte energiforbrug. At bo ved lavere indendørstemperatur er ligeså væsentlig (og samtidig en stærkere slankekur end motion). Følger man med årstiderne, kan du vende dig gradvist til lavere vinter-temperatur og du føler det varmt at sidde stille indendørs ved 17° varme, ligesom vask ved lavere temperatur. .


Hvordan vi kan ændre holdningen til æstetik fra ’rene’linier & traditionel pænhed til at inkludere hygiejne, færre klimagasser og biologisk variation


Landskabsanvendelsen er vigtig: Brug klimavenlige planter vandforbrug

Køb FSC-certificeret træ og træprodukter og undgå reklamer.

Endelig kan virksomhederne reducere deres fodaftryk.


Klimatilpasning tilbage ind i klimadebatten.


Som eksempel på hvordan klimaskadelige gasser afdamper store mængder af kvælstofoxider pga. græsslågning.

Tilbage til billedmenuen på forsiden

- eller se menuen herunder:

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:
1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser
2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder
4. Lokal fastholdelse af vand i dale
5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne:
1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser
2. Klimaaftryk, boligplanlægning, landskabsplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer