Den lavesthængende frugt: Afvikling af græsplæner

Græsplæner
 

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

Ressourcebevarelse

Ekstra afledningskapacitet

Hygiejnisk vandrensning

Nye rekreative muligheder

Reetablerede, varierede og åbne (by)naturtyper 

Klick for : Dokumentation på græsplænernes LAR-, Natur og Klimaaftryk
Tilbage til billedmenuen på forsiden

- eller se menuen herunder:

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:
1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser
2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder
4. Lokal fastholdelse af vand i dale
5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne:
1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser
2. Klimaaftryk, boligplanlægning, landskabsplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer